Lek, Spel, Sport

Lek, Spel, Sport

Lek, spel, sport, ritual och DANS har mycket gemensamt och blir ibland hopblandade till en aktivitet.

Det naturliga jaget
Alla aktiviteter av detta slag kräver uppriktighet från deltagarna, att man ger upp de personliga drivkrafter som går utöver verksamheten. Om man inte spelar rent spelar man inte alls, och den som inte träder in i leken utan personliga ambitioner som äregirighet leker inte. Man måste offra sitt eget jag för att kunna delta i dessa aktiviteter, och detta har mycket gemensamt med en religiös attityd – i leken och spelet förlorar man sig och är i viss mening sitt medvetna jag, ”egot”.

Den kreativa leken
Barnets lek är en kreativ skapelseprocess; en spontan berättelse där deltagarna är helt och hållet i “nuet”. Den som leker är ett med sig själv och låter kreativiteten, den omedvetna energin, flöda fritt. Den som leker är sig själv. Om man är stel, fångad i ett komplex, eller liknande, är det inte möjligt att släppa sina egna personliga mål, sitt jags psykologi, och delta – man kan inte låta energin flöda genom en själv. Leken har här uppenbara likheter med dans. Kreativa och konstnärliga människor har ofta en lekfullhet kring sig. En sann konstnär är som regel genuin och spontan, annars saknar nämligen denne kontakt med sin kreativitet. Det infantila och det lekfulla är eller kan åtminstone vara två skilda saker.

När barn leker stimulerar de yttre objekt med sin psykiska energi, varigenom objekten får liv. Att leka är alltså en mycket kreativ aktivitet, ett slags skapelseprocess – saker och ting springer till liv och berättelser vecklas spontant ut.

Bollsport
Förekommer en bollsport i drömmen är det en god idé att associera kring sporten i sig; t.ex. är det volleyboll ska bollen hållas ovan marken, är det krocket ska kloten aldrig lämna marken; är det en lagsport som fotboll eller en individuell som tennis, etcetera.

Livets spel
Spelet är ofta ett uttryck för livet (jämför BOLL och TEATER). Man har att spela med vissa förutsättningar man själv inte valt, utan med de kort man nu blivit tilldelad. Både inom oss och i den yttre världen har vi med- och motspelare.

Det våldsamma intresset för sport och identifikation med lag kan uttrycka ”spelets arketyp”, som illustrerar ett slags evig konflikt. I vissa kulturer, som aztekernas, förekom spel och sport på liv och död i bokstavlig mening.

Tidsfördriv
Ett visst skede i den alkemiska processen kallas för ”barnens lek”, och i det sammanhanget verkar leken i första hand referera till tidsfördriv – det finns just nu inget annat att göra, än att vänta och fördriva tiden likt barn. Man kan inte ha bråttom eller framtvinga resultat, tiden är en del av förvandlingen. “All hast är av djävulen”, som alkemisterna sa.

Comments are closed.