Lever

« Back to Glossary Index

Levern är som namnet antyder (på många europeiska språk) förknippad med livet, som Jung anmärker när han i sin självbiografi återberättar en dröm som utspelar sig i Liverpool (1983, s. 223f).

I olika traditioner, både i Europa och mellanöstern, förknippas levern med hett temperament och emotioner.

« Back to Glossary Index