Ljus

Ljus symboliserar medvetenhet, och mörker omedvetenhet. (Se även SVART.)

Grad av medvetenhet
Drömmar tycks ibland använda denna analogi för att beskriva hur medveten drömmaren är om den situation de reflekterar. Till exempel kan de första drömmarna i en serie vara mörka, och som drömmaren börjar förstå dess innehåll kan de blir ljusare.

Det är typiskt för skapelsemyter att världen i sitt urtillstånd är mörk, där historien börjar med ljusets inträde. På samma sätt inleder människan sitt liv i mörker, men föds i mötet med ljuset.

Att ljus i drömmar gärna uttrycker medvetenhet vittnar Jung om, då han i Mitt liv återger en dröm han hade, där han gick i mörker, blåst och dimma, och försökte skydda ett litet ljus han hade i händerna. Han säger: ”Jag visste … att det lilla ljuset var mitt medvetande; det enda ljus jag äger” (s. 90).

Ljus i mörker
GNISTOR och andra ljuspunkter i mörkret symboliserar begynnande eller presumtiv medvetenhet. Edinger påpekar att det är viktigt att ge akt på denna symbol, för annars får den ingen effekt. (1995, s. 61.) ”En sådan dröm indikerar”, enligt Edinger, ”att drömmarens psyke är redo för ett stort steg i individuationen, redo att relatera till det omedvetna som en ljusbringare.”

Upplysning
I synnerhet i Nya testamentet omtalas ofta ”det inre ljuset” som är förknippat med Gud, som ska leda en och som man bör låta skina – Jesus kallas ju också ”världens ljus”. (Jämför ÖGA.) I drömmar kan oväntat ljus ha betydelsen av drömmarens insikt, att ”det går upp ett ljus”.

Livets ljus
Ett ljus kan också vara ett uttryck för liv och för återfödelse – ljuset och livet kan släckas, men enligt arketypiskt mönster tändas på nytt. von Franz berättar (1994, s. 214) om en döende kvinna som drömde om ett stearinljus på fönsterbrädan som höll på att slockna. Sedan brann ljuset stadigt på andra sidan fönstret. Kvinnan dog några timmar senare.

Till skillnad från andra ljus efterlämnar stearin- och vaxljus en klar substans, ett slags ”koagulerad” ande. Den smälta och formbara substansen har på flera hålla använts i religiösa syften.

Destruktivt ljus
Ljus är inte under alla omständigheter något positivt. Det kan vara ett mysterium som mår bra av att vårdas i mörker, för ljuset gör det just nu till ett ”ingenting annat än”, något som till följd av detta inte kan växa längre; ett hemligt rum vars dörr inte ännu kan öppnas, för jaget klarar ännu inte av att se det dittills dolda; en blomma som vissnar och dör om den i ett steg flyttas från skugga till solljus. Här är det som i så många andra sammanhang en fråga om tidpunkt, och en adepts känslighet för processens skörhet.

Elektriskt ljus
Elektriskt ljus, den LAMPA som lyser när vi trycker på en knapp, har ännu säkert en del med medvetenhet att göra, men äger ändå ett annat symbolvärde. Lampan är nämligen en medveten, rationell ”maskin” som människan skapat och kan kontrollera med knapptryckningar. På detta vis kan lampan vara mer förknippad med vår förmåga att med vilja och tankar förstå och orientera oss.

« Back to Glossary Index