Magnet

Magnet

Magneten drar med osynlig och möjligen ofattbar kraft till sig JÄRN och stål, och har således tilldragit sig projektioner som magi, makt och övernaturlig kraft. Enligt alkemisterna var magneten stålets sanna prima materia. Magneten fungerar som ett hemlig centrum i världen, själva polen som attraherar allt. (Se även NORDPOLEN.)

Självet eller urmaterian beskrivs ibland som något ytterst litet i det väldiga världshavet, och således omöjligt att hitta. Däremot kan adepten använda ”de vises magnet” (en theoria han lär sig av sin mästare) för att dra innehållet till sig, det vill säga göra det medvetet. Man måste nämligen finna det man behöver för arbetet, och mästarens teorier gör det möjligt. Alkemisternas ”magnet” är förstås inte ”den vanliga magneten”.

Psykologiskt sett kan magneten vara arketypen och järnet föremålet för projektionen; arketypen (och komplexet) har en ”magisk” dragningskraft; enligt alkemisterna och gnostikerna syn är läran magneten som möjliggör integrationen av människan och lapis, genom att dra till sig det som hör till dem.

Comments are closed.