Mål, Skytte

Mål, Skytte

Att skjuta i mål med en BOLL, eller ägna sig åt målskytte, symboliserar ”målet” för arbetet, som i hög utsträckning är förknippat med intuition. Omedvetna, psykiska processer har ofta sitt eget mål, som är okänt för drömmaren. För att träffa kan man inte släppa målet ur sikte, man måste vara koncentrerad, ha rätt ”känsla”, och frigöra energin i rätt ögonblick. Detta är stundom en beskrivning av opus. I målskytte är det avgörande att man träffar mitten, den mest centrala punkten. (Se även PIL OCH BÅGE samt LEK.)

Comments are closed.