Måla, Teckna

Måla, Teckna

Att måla eller teckna innebär att manifestera, konkretisera en inre bild – att realisera idén. När man exempelvis ritar ett porträtt i en dröm förstår man det man ser genom att göra det till något eget; en medveten spegling av ett omedvetet innehåll. Att misslyckas med detta kan indikera svårigheter att assimilera innehållet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *