Måltid

Måltid

Att äta tillsammans med andra är ett uråldrigt uttryck för gemenskap, umgänge, samfund, där man intar något tillsammans, mer eller mindre rituellt. Se FÖRTÄRA.

Comments are closed.