Mandel

Mandel

Mandeln är förknippad med ÖGA och seende, enligt yogisk tradition. (Man beskriver ju också ögon ibland som ”mandelformade”.) I Europa har den varit förknippad med vulva; att ha ”ätit mandel” är i Italien en omskrivning för att ha haft sex.

Comments are closed.