Manet

Manet

Maneten är ibland ett uttryck för den ”runda FISK” som alkemisterna med psykologiskt språk förknippade med Självet.

Comments are closed.