Människa, Drömfigur

Människa, Drömfigur

Alla drömfigurer representerar sidor av oss själva. Vilken aspekt av den egna personligheten som avses kan ofta avslöjas med associationer. Till exempel, om man möter en konstnär i en dröm speglar denne figur med all sannolikhet ens egen konstnärliga kreativitet. En annan tumregel är att ”vanliga” människor av samma kön som drömmaren antagligen speglar skuggsidor, medan (nyckel)figurer i våra drömmar som har motsatt kön kan förstås med Jungs anima och animus. Det är dock klokt att inte etikettera drömfigurer efter dessa tumregler, utan förstå dem med egna associationer, etcetera.

Är drömfiguren bekant, till exempel en gammal kompis, kan det vara ett bra tips att i skrivna kommentarer och associationer skriva hans eller hennes namn med gemen begynnelsebokstav, till exempel “pelle” i stället för “Pelle”. Det underlättar för oss skilja mellan drömbilden och den verkliga människan, som drömmen antagligen inte handlar om; utan drömmen använder denne i de allra flesta fall för att beskriva en del av den egna psykologin.

”Avståndet” mellan jagets medvetenhet och drömfigurens omedvetna innehåll, illustreras ofta av hur känd den andre är av drömmaren, och hur lik den är drömmaren. Ett MONSTER representerar något helt omedvetet, medan en vän i drömmen representerar något som i princip lika gärna skulle kunna vara medvetet. Mellan dessa två ytterligheter sträcker sig gradskillnader. Till exempel, en beslöjad kvinna drömmaren ser i ett mörkt rum anspelar på ett mer omedvetet innehåll, än en känd person i drömmarens sällskap under en solskenspromenad. (Jämför ANSIKTE, DJUR, FRÄMLING, HUVUD, MONSTER och SÄLLSKAP.)

Comments are closed.