Mask, Larv

Mask, Larv

Maskar saknar hjärna, de har endast ett sympatiskt nervsystem som sträcker sig över hela kroppen; den mest primitiva formen av liv med nervsystem. Drömmar om maskar kan följaktligen ha med nervsystemet att göra, eller de djupaste psykologiska skikten, något fullständigt omedvetet som saknar centrum.

Masken och ormen delar i många fall ett likartat symbolvärde; i vissa sammanhang är orden symboliskt eller bokstavligt synonymer. Det engelska ordet worm kommer från det fornnordiska ordet ormr, som i sin tur betyder både mask och orm. Som negativa bilder är ormen förknippad med djävulen och masken med döden.

Enligt somliga versioner av den egyptiska berättelsen om Fenix återuppstår fågeln först som en mask. Eftersom masken är det lägsta är den förknippad med det högsta. Således är den pånyttfödde kungen inom alkemin och Fenix första form en mask, liksom Messias inledningsvis säger (Psalm 22:6, som anses vara en messiansk psalm) att ”jag är en mask, inte en människa”.

Vi tänker oss gärna konungen springa till liv som en himmelsk uppenbarelse, men så gestaltas inte nödvändigtvis transformationen av det kollektivt omedvetna. En arketypisk bild är i sig alltid både-och; det är i mötet med det särskiljande medvetandet den blir ensidig och mer eller mindre rationell. (Jämför Två.) Alkemisterna krönte orm uttrycker denna motsatsernas förening.

Larver kan ha liknande symbolik men dessa kommer att genomgå en metamorfos och antyder en utveckling.

I annat sammanhang kan maskar och larver vara kopplade till förruttnelse, det alkemisterna kallade putrefactio; denna association återkommer i I Chings 18:e hexagram: ”Det kinesiska tecknet ku representerar ett kärl i vars innehåller maskar förökar sig. Detta betyder förruttnelse.” (Edinger 1994, s. 157-158.)

Comments are closed.