Maskin

En maskin är en konstruktion av människans medvetande som fungerar på ett förutsägbart sätt (orsak och verkan) för att ge ett visst resultat. I drömmarna kan en maskin symbolisera en (mekanisk) metod som ger vissa förväntade resultat.

Å andra sidan kan maskin i drömmar syfta på något autonomt inom oss, fysiskt eller psykiskt, som sexualitet, beroende på drömbildens sammanhang; något slags apparat eller verktyg kan även illustrera vår vilja. En maskin kan fungera oavsett vår inblandning (liksom kroppsfunktioner). En trasig maskin kan möjligen lagas – eller så står man handfallen. En maskin kan också antyda något som verkar inom oss som en motor, en drivkraft.

Ett mer mystiskt innehåll ger Jung när han kommenterar maskiner som samlar elektricitet, där Självet enligt honom symboliseras av en apparat. ”En ’maskin’ är alltid något någon tänkt ut”, skriver Jung vidare, ”avsiktligt satt samman med ett särskilt syfte. Vem uppfann denna maskin?” avslutar han retoriskt. (1984, s. 51.)

« Back to Glossary Index