Masturbation

Masturbation

Medan masturbation i de flesta kulturer är skambelagt och inte heller i vår nödvändigtvis vidtalas med stolthet, har det som drömsymbol både negativa och positiva aspekter.

Negativt innehåll

Masturbation i drömmar kan indikera tvångsmässighet, självupptagenhet, ”autoerotiska tendenser” och beroendeproblematik, och har enligt somliga alltid ett infantilt drag över sig, som drömsymbol.

Positivt innehåll
Men masturbation kan också antyda möjligheten att i positiv bemärkelse kunna tillfredsställa sig själv, att i aktuella hänseende vara sig själv nog, kunna lita på sin egen förmåga, kanske till och med att kunna tycka om sig själv.

Kreativitet
Masturbation i drömmar kan spegla egen kreativ potential, möjlighet att själv äga den kreativa förmåga som livet kräver av en just nu. Enligt egyptiska och sumeriska myter skapades ju också världen av en guds masturbation. Detta är förstås en symbol för den kreativa principen. (Jämför ANDROGYNITET.)

Comments are closed.