Matta

Matta

I många kulturer är mattan ens personliga utrymme, den plats där man befinner sig, lever, och på så vis ens världs centrum. Nomader tar förstås med sig sin matta när de flyttar, och varhelst de rullar ut den är deras hem, deras centrum i världen. Nomaden har på så vis alltid möjlighet att befinna sig på sin egen jord, ha sin egen plats med sig var han än flyttar. Enligt von Franz har mattan denna symboliska innebörd även i många samtida människors drömmar.

Comments are closed.