Menstruation

Menstruation

Mensblodet har traditionellt setts som något orent. Det framgår på flera ställen i Bibeln; enligt de gamla alkemisterna var en menstruerande kvinnas blick förgiftande; i antikens Grekland isolerade sig menstruerande kvinnor i grupp från männen, och så vidare.

I folktro har det alltid funnits en koppling mellan månens faser och kvinnans perioder; över huvud taget är menstruation kopplat till månen. ”Mens” kommer från latinets mensis, ”månad”, som ju har samma stam som ”måne”.

Comments are closed.