Missfall

Missfall

Missfall är en symbol för något som stöts ut för tidigt. Alkemisterna använde bilden för en forcerad eller förhastad process. I ”Tractatus Aristotelis” står det (citerad i CW 14, par. 68): ”Ormen är överilad, strävar efter död före födsel, önskar förlora fostret och begär ett missfall.” All hast är av djävulen, som alkemisterna sa, men symbolen kan också vara ett uttryck för oförmågan att härda ut, såsom i följande beskrivning: ”Denne orm … sväller likt en kolsvart padda, och … ber för att bli befriad från sitt elände.” (Ibid., fotnot.) ”Ormen” är måhända en symbol för själva processen i sin negativa form.

Comments are closed.