Mitten

Mitten

”Mitten är en föreställning om helhet och slutgiltighet”, säger Jung i ”Transformation Symbolism in the Mass” (par. 435). Det uttrycks i mystiska samband genom att vara ”både och” – det ljusa och det mörka, det till höger och det till vänster, och så vidare. KORSET uttrycker denna medelpunkt som förenar allting; det är en återkommande symbol i österländsk filosofi, inte minst i konceptet Tao, och hänför sig till ”centrum” (av en mandala).

Comments are closed.