Mitten

Mitten är en föreställning om helhet och slutgiltighet”, säger Jung i ”Transformation Symbolism in the Mass” (par. 435). Det uttrycks i mystiska samband genom att vara ”både och” – det ljusa och det mörka, det till höger och det till vänster, och så vidare. KORSET uttrycker denna medelpunkt som förenar allting; det är en återkommande symbol i österländsk filosofi, inte minst i konceptet Tao, och hänför sig till ”centrum” (av en mandala).

”Man skulle kanske … kunna säga att den i sig okända mittpunkten verkar som en magnet på det omedvetnas disparata material och processer, och så småningom ringar in dem som innanför ett kristallgitter. Inte sällan framställs därför också … mitten som spindeln i nätet, särskilda när medvetandet domineras av en inställning som innebär rädsla för den omedvetna processen.” (CW 7, par. 325.) (Jämför Spindel och Spiral.)

« Back to Glossary Index