Moder

Moder

Som generell, arketypisk bild är modern ofta förknippad med det kollektivt omedvetna, det jordiska, omhändertagandet, källan till livet, MÖRKER och UPPSLUKANDE, och så vidare. Det feminina som symbol är ofta mer jordnära och kroppsligt än den mer andliga och intellektuella maskuliniteten, som arketypisk bild. En vis, äldre kvinna är ofta ett uttryck för Självet. (Hos män med ”alldeles för ungdomlig medvetandeattityd” representeras ofta anima som en gammal kvinna. [CW 14, par. 92.)

Modersarketypen kommer inte endast till uttryck som en kvinna, utan andra symboliska uttryck är sådant som ”representerar målet för vår längtan efter försoning, såsom paradiset, Guds kungarike, det himmelska Jerusalem.” (CW9i, par. 156.) Jung fortsätter: ”Sådant som väcker hängivenhet eller bävan, som exempelvis kyrkan, universitetet, staden eller landet, himlen, jorden, skogen, havet eller vilket lugnt vatten som helst, till och med materia, underjorden och månen, kan vara moderssymboler.”

Modersbilden är vidare förknippad med exempelvis åker, brunn, kärl, med transformation och vatten. Nämnda ”kärl” kan vara en skog, den omhuldande kyrkan, universitet man aldrig lämnar, en trosbekännelse eller ideologisk övertygelse, och så vidare, såväl som exempelvis en bassäng med vatten i drömmar – något utanför oss som innehåller oss.

Vidare är ”det runda” kopplat till modersbilden, vilket ”kan förklaras av det faktum att modern, det omedvetna, är den plats där symbolen för det omedvetna framträder.” (CW 14, 500.)

Comments are closed.