Moder

Som generell, arketypisk bild symboliserar modern det (kollektivt) omedvetna, det jordiska, omhändertagandet, källan till livet, mörker och uppslukande, och så vidare; bilden präglas inte sällan av ”relation” i vid mening, samt ursprung, födelse och återfödelse.

Det feminina som symbol är som regel mer jordnära och kroppslig än den mer andliga och intellektuella maskuliniteten, som arketypisk bild. Den arketypiska kopplingen mellan modern och det fysiska framgår exempelvis av att de latinska orden ”materia” och ”moder” är materia respektive mater; varianter av vilka vi känner igen från mer välbekanta språk idag. Som arketyp ”hänför sig modern till ursprung, natur, det som passivt skapar och således substans och materia. Det betyder också det omedvetna, vårt naturliga och instinktiva liv … kroppen som vi dväljs i eller är omsluten av…” (CW 16, par. 344.)

En vis, äldre kvinna kan vara ett uttryck för Självet. (Hos män med ”alldeles för ungdomlig medvetandeattityd” representeras ofta anima som en gammal kvinna. [CW 14, par. 92.])

”Jordmodern” är ktonisk och ofta kopplad till blod och månen. Ibland förekommer att drömbilden har flera bröst. Den spelar en viktig roll i kvinnors omedvetna, för den beskrivs alltid som ”kraftfull”. Enligt Jung dyker ”jordmodern” upp i kvinnors drömmar när medvetandet är svagt och behöver styrka. (1970, s. 222.)

Modersarketypen kommer inte endast till uttryck som en kvinna, utan andra symboliska uttryck är sådant som ”representerar målet för vår längtan efter försoning, såsom paradiset, Guds kungarike, det himmelska Jerusalem.” (CW9i, par. 156.) Jung fortsätter: ”Sådant som väcker hängivenhet eller bävan, som exempelvis kyrkan, universitetet, staden eller landet, himlen, jorden, skogen, havet eller vilket lugnt vatten som helst, till och med materia, underjorden och månen, kan vara moderssymboler.”

Modersbilden är vidare förknippad med exempelvis åker, brunn, kärl, med transformation och vatten. Nämnda ”kärl” kan vara en skog, den omhuldande kyrkan, universitet man aldrig lämnar, en trosbekännelse eller ideologisk övertygelse, och så vidare, såväl som exempelvis en bassäng med vatten i drömmar – något utanför oss som innehåller oss.

Vidare är ”det runda” kopplat till modersbilden, vilket ”kan förklaras av det faktum att modern, det omedvetna, är den plats där symbolen för det omedvetna framträder.” (CW 14, par. 500.)

« Back to Glossary Index