Monster

Monster och dinosaurier representerar ett slags för-mänsklig energi som verkligen är eller upplevs vara monstruös eller arkaisk, och sannolikt djupt omedveten. Det monstruösa illustrerar ibland det autonoma komplexets tendens att förvränga verkligheten.

Ofta utgörs monstret i drömmarna av en underlig blandning av olika slags varelser, som var och en behöver betraktas och tolkas för att förstås. ”Monster” som kentaurer eller sjöjungfrur har en mer andlig kvalitet och säkert kopplade till kreativa fantasier.

Att besegra monster är givetvis ett universellt inslag i hjältemyter och kan symbolisera ett frigörande av individualiteten.

Monster i vidare bemärkelse ”vill” ha kontakt med oss i våra drömmar. Det monstruösa beror inte sällan på vår inställning till innehållet. (Jämför DJUR.)

von Franz påpekar i Projection and Re-Collection att det demoniska kan – givet att drömmaren håller stånd och försöker bli medveten om innehållet genom reflektion – vara det kreativa som tar form, men som drömmaren inte kommit till insikt om, eller ”gjort verkligt” (s. 105). Hon skriver att det kreativa och det demoniska psykologiskt sett står nära varandra. ”Ingenting i det mänskliga psyket är mer destruktivt än orealiserade, omedvetna kreativa impulser.” (s. 106.) Hon uttrycker det något annorlunda i The Golden Ass: ”… det gudomliga upplevs ofta inledningsvis i dess patologiska och morbida form. Häri ligger den gudomliga erfarenheten, och det är detta som gör det så svårt att acceptera.” (s. 31)

« Back to Glossary Index