Nakenhet

Nakenhet

Nakenhet anspelar ofta på ett personaproblem eller en andlig kvalitet. Som alltid måste man ha förståelse för sammanhanget. Till exempel, att vara naken på jobbet antyder antagligen ett personaproblem, medan att gå naken till en upplyst kulle säkert har ett mer andligt innehåll. Att befinna sig i en situation utan kläder eller bara i underkläder kan även hänvisa till svårigheter till adaption.

Observera att nakenhet kan uttryckas på andra sätt än att vara helt utan kläder, som att påklädd men BARFOTA beträda en plats.

Persona
Om man drömmer att man är naken i sociala situationer handlar det i allmänhet om avsaknad av adekvat persona, eller rädsla för att bli avslöjad som en bluff (vilket också skulle vara ett personaproblem). Det är vanligt att exempelvis någorlunda framgångsrika studenter och yrkespersoner ser sig själva som ett slags bedragare, rädda att avslöjas. ”Avklädd” beskriver den fruktade situationen bra. (Jämför EXAMENSDRÖM.)

Man har nästan alltid KLÄDER som speglar ens kultur, både i stort men också avseende en viss arbetsplats eller typ av tillställning. Man är med kläder aldrig riktigt sig själv, utan framträder som en kulturmänniska. Att ta av sig sina kläder är med andra ord att ta av sig det som inte är ens verkliga jag. Det var inte otypiskt i initiationsriter.

Sårbar
Att vara utan kläder gör en sårbar, som om kläder vore en rustning. Om man i verkligheten var naken eller lättklädd bland välklädda människor skulle man antagligen känna sig utsatt och sårbar. Med andra ord kan nakenhet i drömmar anspela på en känsla av svaghet i förhållande till andra människor. Men denna skyddslöshet kan kan vara bra eller dåligt, medveten eller omedveten, beroende på sammanhang.

Förbehållslös
Att vara naken är också en bild för att vara utan förbehåll; att vara oskuldsfull, öppen och villkorslös; tillstånd som ibland beskrivs som en förutsättning för att nå ett högre medvetandetillstånd eller upplysning. Att ta av sig kläderna kan symbolisera blottandet av själen. Nakna BARN är inte minst en symbol för detta.

Det sanna jaget
Att vara naken är att helt enkelt vara sig själv. Det är den nakna sanningen, ett ”naturtillstånd”. Nakenhet symboliserar i vissa sammanhang pånyttfödelse – för vi kommer alla till världen utan kläder.

Omedveten
Adam och Eva var som bekant nakna tills de åt av frukten från kunskapens träd; det gjorde dem medvetna och därför skylde de sig genast. Barn har ingenting emot att vara nakna bland andra förrän de når en viss ålder, eller en viss medvetandenivå om man så vill. Så nakenhet kan också symbolisera en välsignad omedvetenhet man har att växa ifrån (”urtillståndet”), och i viss mening något man återvänder till.

Andlighet
Kläder kan symbolisera att man är fångad i en viss situation som är bestämd av människor, av tid och rum. Gudomligheter, som gracerna, avbildas ibland som nakna därför att de är fria från tidens och rummets begränsningar. Men gudomar som går på jorden avbildas eller beskrivs sällan som nakna. Det vill säga, är gudomen “bortom” är den naken, men om den för tillfället är bunden till jorden och tiden har den kläder. På motsvarande vis finns det exempelvis gnostiska föreställningar att människan måste lämna de jordiska kläderna bakom sig för att kunna inträda i himlen, naken; och Jesus säger ju också att man måste komma som ett BARN för att komma in i himlen (Matteus, 13:3).

Mäster Eckhart såg ett naket barn i en vision, som han talade med. Pojken hörde till Gud, av dialogen att döma; han sa sig vara ”en kung”. Mäster Eckhart erbjöd honom kläder. Då sa pojken att han i så fall inte skulle vara kung längre, och försvann. Det vill säga, som naken var han av den andra världen, men skulle han bära kläder skulle han vara av denna.

Comments are closed.