Nio

« Back to Glossary Index

Nio är förknippat med MÅNEN. I folksagor och annat arktypiskt bildspråk är det ett återkommande motiv att en skatt eller annat åtråvärt är synligt var nionde år (precis som månen kommer och går regelbundet). Demeter vandrar i nio dagar när Pesefone har rövats bort av Hades.

Nio är TRE gånger tre och delar denna siffras symbolvärde (tid, öde, rörelse, och så vidare).

Sigurd Agrell menade (1990, 70ff) att nio var Odens tal, och betonar särskilt nödvändighetens koppling till talet (och guden); till exempel hängde Oden i nio nätter för att få runorna uppenbarade för sig.

« Back to Glossary Index