Översvämning

Översvämning

Översvämning kan hänsyfta på att ”Gud är vred”, det vill säga, psykologiskt, att det (kollektivt) omedvetna är i uppror – ”att det medvetna beteendet är disharmoniskt i förhållande till det omedvetna, som därför blir destruktivt.” (von Franz 2002, s. 82.) En översvämning beskriver något överväldigande. En dröm om översvämning kan indikera desorientering eller depression; båda är ett slags DRUNKNANDE eller solutio, upplösning (eller mindre uppenbart, LEMLÄSTNING). Men denna form av ”översvämning” kan också anspela på exempelvis ideologisk besatthet – man är översköljd. Översvämning ur symboliskt perspektiv kan antyda den alkemiska bilden av ”upplösningens” nödvändighet för förnyelse; ”större övergångar i livet är vanligtvis solutio-erfarenheter”, kommenterar Edinger (1994, s. 68). (Se även APOKALYPS, REGN och VATTEN.)

Comments are closed.