Påle

Pålen är förstås utpräglat fallisk och rest i jorden representerar den världens centrum. Resandet av en påle i mitten av den religiösa ceremonin var universellt (midsommarstången är en reminiscens av detta); det är symboliskt sett jordens mittpunkt, den punkt kring vilket allting kretsar och allting händer – den markerar den eviga platsen där människor och gudar kommer samman. (Se även ”Cirkulerande” under CIRKEL.)

Pålen har likheter med världsaxeln, världsTRÄDET och BERGET i världens mitt, men också poler kring vilket allting kretsar. (Grekiskans pólos betyder ”axelns rotation”.) (Se även NORDPOLEN, STAV, SPJUT och TRÄD.)

« Back to Glossary Index