Paradox

Paradox

Det omedvetnas symboler är alltid paradoxer – alltid både det ena och det andra, som detta lexikons artiklar gör uppenbart. (Jämför TVÅ.) Det finns ingen ände på alkemisternas avsiktligt paradoxala beskrivningar av Mercurius (som representant för det omedvetna eller för ”arbetet”; se t.ex. CW 13, par. 267.) Eftersom deras fokus var föreningen av motsatser talar de ständigt i paradoxer – hur prima materia, lapis, etcetera, är både det ena och det andra. ”Eftersom Mercurius är det främsta namnet för den hemliga substansen [blir] han paradoxen par excellance.” (CW 14, par. 38.)

Det utpräglat ensidiga medvetandet har svårt för de paradoxer som det omedvetna presenterar, men Edinger vill uppmana sina studenter att hålla utkik efter paradoxer i drömmar. ”De är mycket vanliga och indikerar att frågan om individuation nu är relevant för drömmaren. Paradoxer pekar mot Självet.” (1995, s. 55.)

Comments are closed.