Penetration

Penetration

HORN, KNIV, SPJUT, PIL, SVÄRD och så vidare, används för att penetrera. Psykologiskt sett kan detta symbolisera psykets passionerade, aktiva, fixerande och framåtskridande kvaliteter.

Medvetenhet
Ljusstrålar (som ibland uttrycks som just horn eller andra spetsiga föremål) anses vara penetrerande och är ju samtidigt ofta symboler för medvetenhet. Att inte kunna penetrera kan hänsyfta på att medvetandets fokuserande eller tillgripande inte är kompatibelt med situationen, eller att det är något vi helt enkelt inte förstår eller klarar av. Vi använder ju ordet ”penetrera” för att uttrycka ”grundligt sätta sig in i”, ”att med förståndet tränga in i ett ämne”; eller för att ta ett äldre, icke otypiskt citat: ”ÖGONEN sågo ut att kunna penetrera alla universums hemligheter.” Inom alkemin var Mercurius en ”genomträngande ande”.

Blixt och befruktning
Även BLIXTEN anses penetrerande och symboliserar att plötsligt träffas eller ”penetreras” av genomträngande passion, av en idé eller upplysning. Zeus penetrerade Semele som en blixt, och från denna förening föddes Dionysos. Att ta emot guden har ofta liknats vid att låta sig penetreras av denne; det vill säga, med bilder för samlag. Häri finns ju också extas, ett av Dionysos karaktärstecken.

Liv och död
Den falliska kvalitet som penetration antyder ger symbolen ytterligare innehåll, som befruktning, den psykiska energins genomträngande effekt, instinkt, otyglat begär, och så vidare. Som symboler i allmänhet har även denna både en kreativ och destruktiv sida – penetration kan leda till liv men också DÖD. Ibland kan symbolens båda sidor uttryckas som något som både dödar och på samma gång befruktar.

Särskilja
Det penetrerande eller genomborrandet har likartad symbolisk innebörd som särskiljandet, i synnerhet inom alkemin (penetratio och perforatio). (Se SVÄRD och jämför TVÅ.)

Comments are closed.