Plats

Platsen drömmen utspelar sig på är viktig att särskilt lägga märke till. Se till exempel slagorden HUS och RUM. Den beskriver den psykiska situationen som behandlas. Är det en känd plats eller en okänd plats? Det kan hänsyfta på en situation man är relativt medveten respektive omedveten om.

För att förstå platsens symbolik behöver man använda sina egna associationer, som alltid. Man kan sluta sina ögon och ”känna in” platsen – vilka känslor, tankar, minnen är förknippade med den? Om man exempelvis drömmer om en plats man associerar med personligt misslyckande, är det förmodligen dithörande komplex eller motsvarande psykologiskt material drömmen behandlar; kanske den aktuella situationen påminner om den historiska? Över huvud taget måste man ha med sina känslor när man associerar; kalla konstateranden att ”det är min gamla skola” leder ingenstans, utan man måste ha med känslan för skolan och associationerna till den.

« Back to Glossary Index