Resa

Att resa kan vara att lämna en situation, eller att företa sig eller påbörja ett nytt projekt, eller början på en ny livsfas. Den ensamma resan är ett arketypiskt uttryck för befrielse från ett alltför begränsat liv genom transcendens. Men resan kan också vara ett uttryck för opus, det inre arbetet; så såg alkemisterna på argonauternas jakt efter det gyllene skinnet, till exempel. Alkemisterna talade om resan som peregrinatio, med den bokstavliga betydelsen att lämna sitt hem för att resa i främmande länder, men också som ett uttryck för den mystiska resan i ”de fyra väderstrecken”. Livet är som bekant en resa, med låt säga många resor i.

« Back to Glossary Index