Rum

Är man i ett hus och får ett besök eller har ett problem, är det angeläget att notera huruvida det sker i exempelvis ens BADRUM, HALL eller VARDAGSRUM, eftersom dessa har olika innebörder. (Se respektive slagord.)

Rum i hus kan hänsyfta på delar av vårt inre, både psykologiskt och fysiskt. Brinner det på översta våningen kanske det har med emotioner som hotar vårt medvetna att göra, till exempel.

Ett rum kan också ha speciella kvaliteter, som ett andligt rum, ett symmetriskt rum, ett rum som omfattar drömmaren, och så vidare, och kan i dylika sammanhang ge uttryck för Självet. (Se även HUS.)

Rum, förbjudet
Det förbjudna rummet är ett vanligt tema i folksagor (till exempel Blåskägg), men det förekommer också i drömmar. I sagor kan det vara den berömda kammaren i kungens SLOTT, i drömmar helt enkelt en KÄLLARE i ett vanligt HUS. Det är ofta förbjudet för att innehållet trängts bort och är inkompatibelt med jagets attityd, så när dörren till rummet öppnas kan det man får se vara chockartat. Men det skräckinjagande kan vara förutsättningen för ökad medvetenhet. ”Det förbjudna” som ger ökad kunskap, etcetera, är ett återkommande tema förstås, där Kunskapens träd i Bibeln väl är det mest kända.

« Back to Glossary Index