Rymden

Att befinna sig i rymden kan vara en spegling av att vara ”långt borta (från alla andra)”, att man är isolerad från mänskligheten och kanske i det avseende drömmen speglar förlorat kontakt med sin mänsklighet eller sitt mänskliga sammanhang. Bilden att sväva iväg och förlora sig i rymden illustreras gripande i David Bowies Space Oddity.

Rymden är en illustration av vårt (kollektivt) omedvetna, med STJÄRNOR, kosmiska krafter, MÖRKER och det OKÄNDA. Att fara ut i rymden, ut i det okända och in i det annorlunda, bli hjälplös, förundrad och isolerad, som en tänkbar illustration av en resa in i det omedvetna, skildras i Stanley Kubriks 2001.

Den avlägsna planeten i kosmos är något oåtkomligt, helt främmande, har liknande associationer som ÖAR, men där det isolerade, avlägsna och främmande är särskilt framträdande; såsom det exempelvis illustreras i Lille Prinsen, där två personer från olika planeter möts. När vi försöker uttrycka att något är helt obegripligt eller helt annorlunda säger vi ibland att det-och-det är ”som från en annan planet”, det vill säga helt annorlunda, förmodligen obegripligt. (Se även UFO.)

« Back to Glossary Index