Sjukdom

« Back to Glossary Index

Sjukdom är som andra tillstånd i drömmar som regel en metafor för ett psykologiskt förhållande. Drömmer man att någon är sjuk, betyder det antagligen att det figuren representerar helt enkelt inte mår bra (exempelvis på grund av bortträngning).

Mer specifika sjukdomstillstånd i drömmar, som cancer, vinner man ofta på att ”översätta” metaforiskt genom att ta reda på vad sjukdomen gör med KROPPEN, och omvandla det till ett psykologiskt språk. Till exempel, cancer skulle kunna hänvisa till någon autonom omedveten process som okontrollerat tar över. Man kan närma sig tillståndets karaktär som en personlighet med sjukdomens drag, för att börja förstå vad den speglar i ens dröm. Till exempel kräver det inte allt för stor fantasi för att få en känsla av vad HJÄRTproblem eller BENskörhet kan ha för symbolvärde i en dröm.

Samtidigt ska man inte underskatta möjligheten att drömmen speglar ett objektivt förhållande man är omedveten om, och kanske rådfråga en läkare. Men de vanligaste uttrycken för fysisk ohälsa i drömmar är symboliska, som att det är något maskineri som inte funkar som det ska, att det är smutsigt vatten i rören, etcetera.

« Back to Glossary Index