Skalpering

« Back to Glossary Index

Skalpering är en form av FLÅENDE, men som ofta mer specifikt avser tillägnandet av den andres livsprincip eller själ. För vissa indianstammar var skalpen ett uttryck för en hjälpande. Eftersom skalpering är ett flående av just HUVUDET, är det så att säga huvudets symbolvärde man vill åt. Det kan vara förknippat med identitet, själ och ande. Den som tar en annans skalp ”blir herre över hans kraft”.

« Back to Glossary Index