Sko

Vi står och går på jorden med våra skor; de kan alltså vara en illustration av vår ståndpunkt, vårt förhållande till verkligheten, eller till en viss situation. Det gäller att ha lämpliga skodon på fötterna i givna situationer. (Se även FOT.)

Ståndpunkt
Skor representerar ens ståndpunkt; man börjar med att gå i barns skor, sedan kanske man går i sin faders skor, och slutligen i sina egna.

Om man går i en annan persons skor kan det indikera att man saknar en egen stråndpunkt; om skorna man bär är olämpliga för situationen kanske man har svårigheter att relatera eller förhålla sig till den verklighet drömmen reflekterar.

Invanda vägar
Skor som är ingångna och bekväma symboliserar inte sällan våra invanda sätt att hantera vår situation (se nedan); hur vi förhåller oss till omvärlden. Att ta av sig skorna kan därmed symbolisera att man lämnar sina vanliga anpassningsstrategier, kanske att man blir mer förbehållslös och ”NAKEN”. (Se även BARFOTA.)

Identitet
Går man ”i sin faders skor” antar man samma yrke som sin far har eller hade; den idrottare som ”skorna på hyllan” avslutar sitt idrottsliv. En säljare har svarta lågskor, en soldat har sina kängor och den flärdfulla kvinnan högklackat – den fattige har trasiga skor, och förr talade man om ”barnfotabarn”. Skor är med andra ord förknippade med identitet, yrke och status. Det är något vi kan växa ur; om vi lämnar våra skor bakom kan det indikera att accepterar en ny fas i livet, eller ett nytt förhållningssätt till situationen. (Se även KLÄDER.)

Situation
Skor beskriver ibland hur vi går in i en situation eller verkligen förhåller oss till den; till skillnad från fötter föds vi inte med skor, utan väljer skor som vi tror är lämpliga för situationen. Det vill säga, skor symboliserar hur vi förhåller oss till en viss situation i livet.

Till exempel, möter vi den andre i kängor eller BARFOTA; går vi in i SKOGEN med kängor eller i finskor; marscherar vi i kängor eller högklackat, etcetera. Ofta finner vi i drömmar att vi har fel skor, vilket kan indikera olämplig ståndpunkt, men även oförståelse, brist på förberedelse, och så vidare.

Makt
Skor är ett uttryck för makt och kan uttrycka kraft och dominans. Detta illustreras nog tydligast av militärer, med skodon som ridstövlar och kängor, och deras taktfasta marscherande; men också av hårda klackar som slår i golvet när en betydande person kommer gående, eller cowboyboots med sporrar som klirrar, och så vidare.

Resa och rörelse
När man ska ut för att ta sig någonstans, tar man först på sig skorna – man gör sig redo för en resa. I drömmar har vi ibland olämpliga skor för resan; det kan innebära att vi inte är redo eller att vi misstolkar situationen.

Liksom BEN och fötter antyder skor rörelse, och kan ha att göra med hur vi tar oss fram i livet. Skorna blir också en symbol för att ”vandra vidare” längs livets väg, en bild som Bob Dylan gärna använder.

Skomakare
Skomakaren själv ska dock inte göra sig till. Han är i sagorna en enkel man med ödmjuk inställning till världen, en som ska “bli vid sin läst” och inte tro något stort om sig själv eller drömma om märkvärdigare levnadsbanor. Vårt vakna jag kan reagera på en sådan snäv filosofi, men drömmar reagarer negativt när vi i vakenlivet antar en identitet som är vår personlighet opassande, förhävande. Det är förstås i synnerhet i högre ålder inget fel på att acceptera att man när allt kommer omkring är blott en enkel människa; även vid en läst kan individuationen fortskrida.

« Back to Glossary Index