Spiral

Spiralen är i princip en CIRKEL som närmar sig sitt centrum, och betecknar det indirekta närmandet till MÅLET. Vägen till målet är inte rak utan ”till synes cyklisk”, i själva verket är den en spiral. I exempelvis drömserier som hanterar personlig utveckling eller individuation ser man hur samma teman tenderar att återkomma, men med ”högre” innehåll (eller lägre), medan processen strävar mot dess centrum. Det är också en upprepad terapeutisk erfarenhet. Den som upptäckte spiralens matematik, Jacob Bernoulli, bad om en spiral på sin gravsten, med texten: ”Jag förändras alltid på samma sätt, men ändå stiger jag.” Spiraltrappa är en tydlig bild för just detta. (Se även CIRKEL, LABYRINT, MÅL och TRAPPA.)

« Back to Glossary Index