Stöld

« Back to Glossary Index

Att stjäla något är att tillägna sig något som inte är ens eget, något som inte tillhör ens själv. Om man exempelvis stjäl en uniform i drömmen kan det betyda att man försöker tillskansa sig en kollektiv attityd man inte besitter och kanske inte heller ska besitta.

Stölden är en “tricksterhandling” som kan vara nödvändig för fortsatt utveckling. Den mest berömda stölden är väl Prometheus stöld av gudarnas eld som han gav till människorna. Utökad medvetenhet är något av ett brott, som Adam och Evas historia visar. “Drömmar alluderar ofta till jagutvecklingens kriminella aspekt.” (Edinger 1994, s. 93.)

Om man själv råkar ut för en stöld kan det antyda att man trängt bort något hos sig själv, som i skuggan förvandlas till en tjuv och börjar stjäla ens tid, uppmärksamhet, energi, fokus, etcetera – det är i varje fall någon form av stöld från sig själv.

« Back to Glossary Index