Svan

Svanen delar symbolik med andra vattenlevande fåglar, som ankor och gäss (ofta utbytbara som symboler); de uttrycker inte sällan Självet eller den transcendenta funktionen. Svanen utmärker sig förstås för sin fläckfria vithet (vars symbolik den således delvis delar) och vackra form; den är i högre utsträckning än dess släktingar förknippade med himlen, med ”det högsta”. I många traditioner – bland annat den alkemiska – är svanen hermafroditisk. Svanen uttrycker, liksom fåglar i allmänhet, visdom, eftersom den förflyttar sig ”i anden” över land och hav. ”Det är ett tecken på högsta visdom när någon kan resa i anden och sväva i luften.” (Jung 2020, s. 40.) Både visdom och andlighet karaktäriseras så att säga av ljus och vingar – svanen är änglalik. (Se även Fågel.)

« Back to Glossary Index