Syskon

Har vi sällskap av ett syskon under drömmen eller i en av scenerna, anspelar detta ofta – i synnerhet om syskonet är av samma kön som drömmaren – på dennes skugga. Redan tidigt i livet projicerar vi våra skuggkvaliteter på våra syskon. (Tänk på att en skuggkvalitet inte behöver vara negativ, även om den tenderar att vara det.) När vi är barn tilldelas vi på sätt och vis roller i förhållande till våra syskon – den äldste kanske är ordningsam och den yngste kanske en slarver. Men ingen av dem är det ena eller det andra, och ”det andra” kan uttryckas som syskon i drömmar. Syskonrivalitet är förstås universellt och ett arketypiskt motiv, till följd av familjedynamiken uppstår lätt rivalitet där man exempelvis avundsjukt upplever att ens syskon får ”mer” av föräldrarna än en själv; återigen uppträder ”antagonism” som tema, vilket lånar sig utmärkt till skuggprojektioner, etcetera.

Man delar som regel sin uppväxt med sina syskon, och i grunden kan de vara mycket lika en själv, både av genetiska och miljömässiga själ. På så vis kan passiva syskon i drömmar anspela på ens bakgrund och uppväxtmiljö, det man delade med sin bror eller syster och som man sedan dess bär med sig.

« Back to Glossary Index