Torg

Torget är som regel en fyrkantig, öppen plats i centrum av STADEN, och kan vara ett uttryck för Självet. Det delar i dessa avseenden symbolvärde med exempelvis TRÄDGÅRDEN och borggården. I alla händelser är det situationens centrum, dit allting flyter och utgår ifrån.

Torget och andra, motsvarande ”rum” är ett slags temenos, en ”helig plats” där något kommer att utspela sig, en förvandlingsplats, kanske en motsatsernas förening, ett möte mellan medvetet och omedvetet, etcetera.

« Back to Glossary Index