Torka

Torka

Ett torrt och sterilt landskap kan symbolisera något gammalt och stagnerat inom oss. (Jämför VINTER).

Alkemisternas inledande operation calcinatio (kalcinering, upphettning) syftar till att bränna bort det dåliga, men också att ”torka ut”. Edinger säger att det är ”en viktig del av psykoterapi att torka ut vattensjuka, omedvetna komplex”, och citerar Herakleitus ord: ”En torr själ är den visaste.” Den energi som används för upphettningen finns i komplexet självt, precis som elden för de gamla grekerna låg förborgad i kalciumet. Hettan kommer fram som affekt när man låter de obehagliga känslorna förknippade med komplexet komma ut (i en trygg, terapeutisk situation), vilket ”torkar ut” komplexet och renar det.

Comments are closed.