Trä

Trä

Även om en bit trä eller något av trä givetvis är dött material, är det ändå levande på något sätt, organiskt. Det är ett material som varit mycket viktigt för människan, det är liksom tillmötesgående och låter sig formas. På så vis kan det vara förknippat med kultur och kreativitet, men också med kult.

Trä och SNICKRANDE associeras ofta med skapandet, till och med skapelsen. I Rigveda står det (10:18): ”Berätta från vilken materia, från vilket TRÄD, som Gud skapade himlen och jorden så att de förblev beständiga och för alltid unga och inte föll samman.” Både i sanskrit, grekiska och latin finns en koppling mellan orden för trä och för skapande.

Uttrycket ”ta i trä” för att gynna lyckan återfinns i hela Europa och är mycket gammalt.

Om något är ”träaktigt” betyder det å andra sidan att det är tråkigt och livlöst.

Comments are closed.