Trädgård

Trädgård

Trädgården är något som växer, men som kräver att någon tar hand om den. Den kan symbolisera ens inre utveckling som stagnerat eller som blommar. För att det inre ska växa och frodas måste det vårdas. Trädgården är ett privat, kanske intimt rum, ömtålig och kärleksfull. Den hemliga trädgården illustrerar detta utmärkt. Tar man inte hand om ens inre trädgård – eller utveckling – finns risk att den blir kaotisk och kanske till och med frånstötande; men i händerna på en trädgårdsmästare kan den bli fantastisk. Trädgårdsmästaren gör något mer, något utöver, det naturliga växandet. Detta är en mänsklig egenskap; vi kan vara mer än ”bara” naturliga.

Comments are closed.