Tristess

Den som har tråkigt står så att säga utanför livet, men detta tillstånd ger ofta upphov till en kreativ impuls som leder en tillbaka till livet. Tristtess är som fördämd livsenergi, som upphör i samma ögonblick energin finner ett utflöde. (Se även DEPRESSION.)

Ledan uttrycks av alkemister som en sjuk gammal kung, och är individuationsprocessens första stadium; bilden uttrycker stillestånd och tomhet.

Om något är tråkigt i en dröm kan det indikera att det är meninglöst och ointressant för oss, att situationen verkar sakna värde. Om man drömmer att man är på en tråkig fest, till exempel, kan det vara en reflektion av att ens sociala situation har väldigt lite psykologiskt värde för oss. Kanske det är dags att lämna den och hitta något nytt, något som är psykologiskt stimulerande. En dröm som illustrerar tristess fortsätter vanligtvis ut ur situationen, vilket kan illustrera “vägen ut” det omedvetnas energi flödar mot.

« Back to Glossary Index