Väg

För att ta sig fram med ett FORDON måste man i de flesta fall välja väg. Vägen beskriver hur lätt eller svårt vi har det på vår färd – om det är väggropar, om det är för trångt, om vi inte kommer fram, möter HINDER, och så vidare. Helt enkelt om det är något speciellt med den situation man befinner sig i. På samma sätt kan vägen vara mer eller mindre besvärlig för VANDRAREN. Även han möter hinder på vägen, och exempelvis en besvärlig stig längs resan syftar säkert på individuationsprocessen.

”Vägen” som symboliskt uttryck förekommer i alla religioner. Jesus säger att vägen till livet är smal, medan den till fördärvet är bred (Matteus, 7:14); och i Johannes 14:6 säger Kristus att Han är vägen.

Korsning

I synnerhet en T-korsning implicerar bokstavligt talat ett vägval. Drömmaren måste välja vilken väg han eller hon ska följa, som bekant ett vanligt tema i folksagor och legender. När drömmaren valt en väg har hon försakat en annan.

« Back to Glossary Index