Väg

« Back to Glossary Index

För att ta sig fram med ett FORDON måste man i de flesta fall välja väg. Vägen beskriver hur lätt eller svårt vi har det på vår färd – om det är väggropar, om det är för trångt, om vi inte kommer fram, möter HINDER, och så vidare. Helt enkelt om det är något speciellt med den situation man befinner sig i. På samma sätt kan vägen vara mer eller mindre besvärlig för VANDRAREN. Även han möter hinder på vägen, och exempelvis en besvärlig stig längs resan syftar säkert på individuationsprocessen.

”Vägen” som symboliskt uttryck förekommer i alla religioner. Jesus säger att vägen till livet är smal, medan den till fördärvet är bred (Matteus, 7:14); och i Johannes 14:6 säger Kristus att Han är vägen.

« Back to Glossary Index