Vilse

« Back to Glossary Index

Att vara vilse i drömmen speglar antagligen att man är vilse i verkligheten. Att inte hitta hem kan symbolisera att man inte hittar sitt ”sanna jag”. Men att vara vilse eller desorienterad kan vara inledningen till individuationsprocessen. (Jämför LABYRINT.)

« Back to Glossary Index