Vind, Luft

Vinden representerar andlig makt eller helig andedräkt, pneuma. Den heliga ande kan fylla platsen som en vind. När andar passerar kan man känna av det som en kall vind, och spöken är förknippade med vinden. Både Hermes och Oden är vindgudar.

En hård vind eller storm är traditionellt ett uttryck för Ruach Elohim, Guds ande eller andedräkt, eller annorlunda uttryckt ”livets och naturens kraft”.

Fadern som arketypisk bild är förknippad med vinden, liksom Modern med VATTEN. När Guds ande sveper över havet skapas världen, föreningen av motsatser som ger upphov till det tredje.

På många språk har orden vind och ande samma rot, som i latinets spiritus för ande och spirare för blåsa eller ANDEDRÄKT; eller grekiskans animus för ande och anemos för vind. Luften är andarnas och själarnas element (då de vanligtvis avbildas som FÅGLAR).

Om man går i motvind i en dröm kan det indikera att man går emot en inre, möjligen andlig eller rentav Självets vilja. Om man har vind i seglen följer man antagligen en “högre makts” önskan, och så vidare.

I mindre dramatiska sammanhang kan vind i drömmar spegla med faktum att vi ”jobbar i motvind” eller att vi ”har medvind” i något avseende. Vind och oväder kan helt enkelt vara uttryck för svårigheter vi erfar. (Se även VÄDER.)

« Back to Glossary Index