Vit

Vitt står för dagsljus, tydlighet och ordning. Det är i allmänhet en färg för upplysning och medvetenhet. Det vita är rent och oförstörbart; att bada i den vita MJÖLKEN renar människan andligt, och så vidare.

Det goda och rena
Enligt Nya testamentet har änglar skinande vita KLÄDER: ”… hans kläder var vita som SNÖ” (Matt. 28:3); vid Kristi förklaring blir Jesus kläder ”vita som LJUSET” (Matt. 17:3). I den moderna, men intuitivt skrivna och arketypiskt laddade Sagan om ringen, kan vi notera att Saruman inte längre är ”den vite” när han börjat intressera sig för ondskans ringar, och att Gandalf, när han återvänder från döden, i stället har den vita klädedräkten, som en symbol för den rening och påföljande upphöjdhet han genomgått. På motsvarande vis har det varit en kristen tradition att ikläda sig vita kläder vid dop, som en symbol för det andligt rena tillståndet. Att initianden är vitklädd är universellt. Vitt står alltså i allmänhet för det rena, oklanderliga. (Jung 2014, s. 109.)

Alkemi
I den alkemiska processen följer det vita på prima materias svärta. Men det vita är blodlöst och flyktigt; nästa steg i processen är att göra materialet rött.

Att döda det vita
Uppträder drömmar som visar dödandet av det vita lammet, den vita duvan, och så vidare, kan det handla om att drömmaren måste ge upp en idealistisk eller infantil inställning för att individuationen ska kunna fortskrida. Sannolikt mörknar det, nästa steg blir dess motsats, nigredo, vilket kan förklara drömmarens motstånd till att offra sin inställning för fortsatt utveckling.

« Back to Glossary Index