Not om artiklarna

De texter som utgör vårt lexikon “Drömbilder” har vuxit fram under många år, huvudsakligen genom att föra anteckningar i samband med läsning av källorna. Detta pågår fortfarande. Denna metod ger att medan somliga artiklar är fylliga, utgörs andra av blott en anmärkning eller två. I stället för att brodera ut sistnämnda för att få en hel artikel av dem, låter vi dem vara knapphändiga tills vi påstöter mer information i inom området auktoritativa källor. Eftersom vi ständigt uppdaterar artiklarna, i motsats till att skriva en artikel från början till slut en gång för alla, finns också risk för upprepningar. Vi hoppas att läsaren har överseende med båda dessa avigsidor som följer på att vårt lexikon alltid är “under arbete”.